1403/05/03
جلیل مرادی

جلیل مرادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1001-6685
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57210821954
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تدوین و استانداردسازی پرسشنامه سنجش هوش حرکتی- جسمانی در جامعه ایرانی علیرضا بهرامی، جلیل مرادی، بهروز گل محمدی، مرضیه السادات سجادی نژاد (1402)
تأثیر آموزش بخشش بر ادراک از شکست در دختران والیبالیست ناهید الله دادیان، علیرضا بهرامی، جلیل مرادی (1401)
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه تعهد ورزشی- 2 در ورزشکاران جلیل مرادی، کریم زهره وندیان، پژمان عباسی (1399)
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان جلیل مرادی، مریم عبادی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی (1398)
Motivation for Participation in Sports Based on Athletes in Team and Individual Sports جلیل مرادی، علیرضا بهرامی، امیر دانا (1398)
ارتباط جهت گیری ورزشی با پرخاشگری ورزشکاران رشته های رزمی جلیل مرادی، علی اکبر حسین نژاد، شاهو زمانی (1394)
Specificity of Learning a Sport Skill to the Visual Condition of Acquisition Jalil Moradi, Ahmadreza Movahedi, Hamid Salehi (2014)
The role of mental toughness in acquisition and retention of a sports skill Jalil Moradi, Seyed Mohammad Kazem Vaez Musavi, Ali Mohammad Amirtash (2013)
Effect of Competitive Space on Acquisition and Retention of Simple and Complex Sports Skills Jalil Moradi, Seyed Mohammad Kazem Vaez Musavi, Ali Mohammad Amirtash (2013)
جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی علی حبیبی، احمدرضا موحدی، مریم نزاکت الحسینی، شهین جلالی، جلیل مرادی (1389)
اثر محیط تمرینی رقابتی و غیررقابتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در افراد غیررقابت جو علی حبیبی، احمدرضا موحدی، مریم نزاکت الحسینی، جلیل مرادی (1388)
مقاله ارائه‌شده
مقایسه خودکارآمدی و سواد بدنی سالمندان مرد فعال و غیرفعال جلیل مرادی، ثریا گودرزی، ابوالفضل امین محلاتی (1401)
مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانه و سرای سالمندان شهر اراک پرنیا ملبوبی، سارا امیر آباد، فریبا بغدادی، جلیل مرادی (1401)
محرومیت از خواب در ورزشکاران حرفه ای علیرضا بهرامی، جلیل مرادی (1398)
تاثیر 8 هفته آب درمانی و ماساژ بر میزان افتادن سالمندان مریم عبادی، جلیل مرادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1398)
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با تعادل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اراک مریم عبادی، جلیل مرادی، مسعود گلپایگانی، شهناز شهرجردی (1398)
کتاب
روانشناسی تدریس تربیت بدنی از نظریه تا کاربرد حسین صمدی، اکبر قوامی، جلیل مرادی، لیلا حصاری (1402)
مشکلات حرکتی در اختلال های رشدی حسن خلجی، جلیل مرادی (1399)
رشد و یادگیری حرکتی جلیل مرادی، حمید صالحی (1398)
کنترل حرکتی در اعمال روزمره حمید صالحی، جلیل مرادی (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تأثیر روتین های پیش از اجرا بر یادگیری مهارتهای حرکتی ظریف و درشت جلیل مرادی، علیرضا بهرامی، ژاله مندمی (1399)
تاثیر آموزش بخشش بر ادراک از شکست دختران والیبالیست علیرضا بهرامی، جلیل مرادی، ناهید اله دادیان (1399)
پیش بینی میزان آسیب های ورزشی براساس استحکام ذهنی جوانان والیبالیست جلیل مرادی، مسعود گلپایگانی، محمد سیاری (1399)
اثر تمرین مهارتهای شناوری بر ترس از آب دختران 7 و 9 سال حسن خلجی، جلیل مرادی، زکیه سادات میرمحمدی (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
پژوهشگر برتر استان جلیل مرادی (1401)