1403/02/29
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
اضطراب کوویدـ 19 در میان پرستاران خط مقدم: نقش پیش‌بینیکنندگی خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و حمایت سازمانی رحیم مرادی، بهمن یاسبلاغی شراهی، حبیبه بشیرنژاد، میترا میرزایی، ساناز حاجی میری قشمی، حسنا میرزایی (1401)
اثربخشی آموزش بازی با کلمات بر مشکلات املایی دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی خلیل غفاری، بهمن یاسبلاغی شراهی، خورشید عبدالوند (1399)
اثربخشی آموزش فرزند درمانی مبتنی بر روان شناختی مثبت نگربر خود تنظیمی انگیزشی ، اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر خلیل غفاری، حسین داودی، بهمن یاسبلاغی شراهی، براتعلی غضنفری نژاد، عصمت مهرابی (1399)
نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش و یادگیری دانش آموزان در مدرسه و محیط های اجتماعی مرتضی رستمی، بهمن یاسبلاغی شراهی، مرتضی حاجعلی بیگی، محمد علیدادی (1399)
اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی خلیل غفاری، حسین داودی، حسن حیدری، فاطمه محمدی، بهمن یاسبلاغی شراهی (1398)
A Phenomenological Study on Teacher’s View and Perspectives on Using Technology in Teaching & Learning mohammad Akbari Burang, hossein shokohi fard, Bahman Yasbolaghi sharahi (2019)
سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال بهمن یاسبلاغی شراهی، فاطمه هواس بیگی، سعید موسوی پور (1394)
تاثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه خوارزمی داوود مجیدی، بهمن یاسبلاغی شراهی، میترا علیمحمدی (1392)
مقاله ارائه‌شده
زنان و محیط زیست: تاملی به جایگاه آموزش زیست محیطی زنان فاطمه قاسمی، سیروس منصوری، بهمن یاسبلاغی شراهی (1402)
بررسی نقش فناوری های دیجیتال در آموزش بهمن یاسبلاغی شراهی، سپیده قدیمی (1402)
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری در زوجین ناسازگار رخساره صیدمحمدی، منصور عبدی، بهمن یاسبلاغی شراهی (1400)
مقاله دوم : چالش های زندگی در خوابگاه های دانشجویی(با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی) یونس رحمتی فیروزآبادی، بهمن یاسبلاغی شراهی، محسن رحمتی فیروز آبادی (1398)
اعتبار یابی فرم فارسی مقیاس سنجش جامع فن آوری معلمان بهمن یاسبلاغی شراهی، فاطمه هواس بیگی (1394)
افزایش خلاقیت در برنامه های درسی با استفاده از نشاط و شادکامی در فضاهای آموزشی بهمن یاسبلاغی شراهی، شراره شمس، ویدا شکری، مرجان نظام آبادی (1388)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تأثیر گیمیفیکیشن بر یادگیری، یادداری و نگرش به درس زبان انگلیسی دانش-آموزان بهمن یاسبلاغی شراهی، محسن باقری، سمانه کشاورزیان کلیشادی (1400)
اثربخشی آموزش به روش ایده جویی( اسکمپر )بر تفکر خلاق و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، بهمن یاسبلاغی شراهی، مریم خسروی زاده (1399)
نقش برنامه درسی پنهان در تفکر انتقادی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه اراک بهمن یاسبلاغی شراهی، صغری اکبری چرمهینی، فاطمه کیشانیان (1399)
بررسی تطبیقی مولفه سازماندهی محتوا در برنامه درسی مدارس والدورف آلمان با برنامه درسی ایران در دوره ابتدایی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، بهمن یاسبلاغی شراهی، آرزو بارانی (1399)
نقش کاربرد عوامل تکنولوژی آموزشی بر یادگیری خودراهبر و انگیزش تحصیلی دانش آموزان بهمن یاسبلاغی شراهی، منصور عبدی، محسن رمضان بیگی (1399)
اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر حافظه کاری و خود پنداره ریاضی تورج سپهوند، بهمن یاسبلاغی شراهی، فاطمه فراهانی (1398)
بررسی تأثیر تفکر انتقادی بر خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان بهمن یاسبلاغی شراهی، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته) (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته