1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقاله دوم : چالش های زندگی در خوابگاه های دانشجویی(با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: چالش ها، خوابگاه، زندگی دانشجویی
سال 1398
پژوهشگران یونس رحمتی فیروزآبادی ، بهمن یاسبلاغی شراهی ، محسن رحمتی فیروز آبادی

چکیده

امروزه محیط های خوابگاهی به عنوان خانه دوم دانشجویان بعد از مسأله آموزش، مسأله اصلی مسئولان دانشگاهی می باشد. تجربه زندگی خوابگاهی و تغییراتی که در محل و شیوه زندگی ایجاد می شود یکی از عوامل اثر گذار در وضعیت روحی و عاطفی دانشجویان می باشد و این موضوع به نوبه خود تأثیر مستقیم یا غیر مستقیمی بر روی عملکردهای تحصیلی و رفتاری دانشجویان خواهد داشت. علاوه بر اینکه می تواند محیط خوابگاه مشکلاتی را بر فرد تحمیل کند؛ ازسویی دیگر،این امکان وجود داردکه محیط خوابگاه،برای فردیک منبع حمایتی باشدوهمچنین می توانند به بهترین مکان برای رفع مشکلات درسی، همفکری، تبادل اطلاعات و معلومات تبدیل گردند. این مطالعه یک تحقیق توصیفی است که پس از بررسی پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با دانشجویان ساکن خوابگاه ها و انتخاب پنجاه پژوهش برتر و مرتبط تر، از دید محققین، به بیان چالش ها و راهکارهایی برای زندگی خوابگاهی دانشجویان می پردازد.