1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه میزان تفکر انتقادی بانگرش به تحصیل و خلاقیت دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تفکر انتقادی ، نگرش به تحصیل ، خلاقیت
سال 1396
پژوهشگران سیمین زمانی(دانشجو)، منصور عبدی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان تفکر انتقادی بانگرش به تحصیل و خلاقیت دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر اراک بوده است .