1403/03/29
منصور عبدی

منصور عبدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7987-1586
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56806525500
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی و مشاوره
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی در مقایسه با واقعیت درمانی بر انتظارات از ازدواج در دختران مجرد مانده نوشین فتح اله زاده، مریم بهبهانی، جاوید کرمی نژاد، مصطفی محمودی، منصور عبدی (1399)
Schema therapy and marital intimacy Nahid Kermani, Faride Dookaneei, Abdollah Shafiabady, Mansour Abdi (2018)
The effects of stress inoculation training on perceived stress in pregnant women Mahboube khorsandi, katayon vakiliyan, Bahman SALEHI, Maryam torabi godarzi, Mansour Abdi (2016)
Study of Various Types of Abuse during Childhood and Mental Health Mahdi rostami, Mansour Abdi, Hasan Heidari (2014)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
روانشناسی سفر منصور عبدی (1401)
آگاهی پیش از ازدواج منصور عبدی (1401)
کاربرد موریتا درمانی در اختلال وسواسی فکری -عملی منصور عبدی، محمد رضا آقاشاهی (1397)
آگاهی پیش از ازدواج منصور عبدی، محمد رضا آقاشاهی، پرستو ابراهیمی (1397)
شیوه های عملی تربیت تحصیلی کودکان؛مفاهیم و کاربردها محمد رضا آقاشاهی، منصور عبدی، هادی مولایی یساولی (1396)
روانشناسی سفر منصور عبدی (1395)
روانشناسی سوگ و فقدان منصور عبدی، فرامرز آسنحرانی (1390)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1401/01/22 0:44:20 ب.ظ منصور عبدی، عاطفه محمدی (1400)
اثر بخشی آموزش به روش مبتنی بر پروژه بر انگیزه و مشارکت دانشجویان در درس منصور عبدی، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)، مهدی نصیری (1399)
نقش کاربرد عوامل تکنولوژی آموزشی بر یادگیری خودراهبر و انگیزش تحصیلی دانش آموزان بهمن یاسبلاغی شراهی، منصور عبدی، محسن رمضان بیگی (1399)
بررسی شخصیت ناصرالدین شاه در مکتب آدلر عبداله متولی، علی اصغر میرزایی، منصور عبدی، سیف اله صالحی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع