1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
افزایش خلاقیت در برنامه های درسی با استفاده از نشاط و شادکامی در فضاهای آموزشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شادکامی , خلاقیت , برنامه درسی , فضای آموزش
سال 1388
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی ، شراره شمس ، ویدا شکری ، مرجان نظام آبادی

چکیده

یادگیری انسان و ساماندهی رفتار نوجوان در گرو نشاط و شادابی و هیجانات مثبت اوست و خلاقیت، شکوفایی استعدادها در گرو نشاط و انبساط روحی انجام می شود .شکی نیست که یکی از وظایف مهم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مدارس، تشویق نوجوانان به مشارکت و تعاون در همه امور است و آنان می توانند با تدوین برنامه ریزی آموزشی مناسب به جلب مشارکت دانش آموزان در امور مختلف مدرسه اقدام کنند و این موضوع می تواند به احساس مفید بودن و دور شدن از انزوا و کسالت در نوجوانان کمک کند و خود یکی از موارد شاد و با نشاط زیستن است .لذا، این مقاله به اهمیت شادابی و نشاط در افزایش خلاقیت دانش آموزان و توصیه هایی در این زمینه میپردازد.