1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصول آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان اختلال اوتیسم با تاکید بر چندرسانه ای آموزشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مهارتهای اجتماعی، اوتیسم، چندرسانهای آموزشی
سال 1398
پژوهشگران رضا طلیمی ، بهمن یاسبلاغی شراهی ، محدثه حاتمی

چکیده

زمینه و هدف: در دهه های اخیر در عرصۀ تعلیم و تربیت، آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه مورد توجه پژوهشگران و معلمان قرار گرفته است. در این میان توجه به مهارت های اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه به ویژه دارای اختلال اوتیسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، اصول آموزش مهارت های اجتماعی با تکیه بر چندرسانه ای، به روش پژوهش کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است. یافته ها حاکی از آن است که فقدان مهارتهای اجتماعی مناسب، اصلی ترین عامل شکست در دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه است و آموزش مهارتهای اجتماعی میتواند باعث کاهش رفتارهای نامناسب در کلاس درس و بهبود روابط بین فردی دانش آموز با همسالان و بزرگسالان شود. همچنین آموزش مهارتهای اجتماعی به وسیله چند رسانه ای باعث افزایش یکپارچه سازی افراد با نیازهای آموزشی ویژه با افراد عادی میشود. علاقه دانش آموزان اوتیسم به استفاده از فناوری های تعاملی، صدا و انیمیشن سبب موفقیت چندرسانهای ها در مار آموزش این دسته از دانش آموزان شده است. بنابراین استفاده از قابلیت های فناوری های نوین در طراحی های آموزشی، به سبب انعطاف پذیر بودن و همچنین جاذبه چندرسانهای ها میتواند یادگیرندگان اوتیسم را شگفت زده کند.