1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی برنامه درسی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر افزایش میزان خودکارآمدی و تاب آوری بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
برنامه درسی،شناختی رفتاری
سال 1395
مجله فصلنامه علمي و پژوهشي اعتياد پژوهي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد اکبری بورنگ ، محمد حسن دلاکه ، رضا صابری ، بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان اثر بخشی برنامه درسی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر افزایش میزان خودکارآمدی و تاب آوری بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون صورت گرفته است