1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش فرزند درمانی مبتنی بر روان شناختی مثبت نگربر خود تنظیمی انگیزشی ، اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فرزند درمانی ، خود تنظیمی انگیزشی ، اشتیاق تحصیلی ، سرزندگی تحصیلی
سال 1399
مجله فصلنامه ي علمي پژوهشي روان شناسي مدرسه
شناسه DOI
پژوهشگران خلیل غفاری ، حسین داودی ، بهمن یاسبلاغی شراهی ، براتعلی غضنفری نژاد ، عصمت مهرابی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش فرزند درمانی مبتنی بر روان شناختی مثبت نگربر خود تنظیمی انگیزشی ، اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر ابتدائی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدائی شهرستان خمین در سال تحصیلی 97-96 بود.