1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر آموزش انگلیسی با استفاده از رسانه های شنیداری (سی دی) زبان انگلیسی در مقایسه با روش سنتی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان خمین در سال تحصیلی 1393-1392
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رسانه های شنیداری،آموزش سنتی، یادداری ،آموزش
سال 1393
پژوهشگران سعید شاه حسینی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

آموزش کماکان یکی از حقوق لاینفک انسان محسوب می شود. یکی از جنبه های مشخص جوامع پیشرفته امروزی استفاده کیفی و بهینه از فناوری مبتنی بر علم است که نه تنها بر زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر می گذارد، بلکه نظام آموزشی این جوامع را نیز دگرگون کرده است. این تغییر در نظام آموزشی، فرایند یاددهی و یادگیری را سخت تحت تأثیر قرار داده است و باعث ایجاد روش های جدید و تغییر در روشهای سنتی آموزش شده است (رضوی، 1386 ، 25). پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوشش های این نظام در واقع جامه عمل پوشاندن به این امر تلقی می شود. به عبارتی دیگر جامعه و به ویژه نظام آموزش و پرورش به رشد و تکامل موفقیت آمیز دانش آموزان و جایگاه آنان در جامعه علاقه مند و نسبت به آن نگران است و انتظار دارد کودکان و دانش آموزان در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی ، عاطفی ، شخصیتی ، کسب مهارت ها و توانایی ها آن چنان که باید پیشرفت و تعالی یابند. برای رسیدن به پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان لازم است به عوامل مؤثر در آن توجه خاصی مبذول گردد. در این راستا یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی و به طور کلی در توسعه نظام های آموزشی ، بهره گیری از تکنولوژی های نوین آموزشی است (عطاران، 1383 ، 85). عصر حاضر را «سده رایانه وارتباطات» نیز نامیده اند، زیرا استفاده از رایانه در کلیه ابعاد زندگی انسان، باکاربردهای متنوع، رونق فراوانی یافته است. یکی از کاربردهای رایانه، کاربرد آن در آموزش است.