1403/04/31
سعید شاه حسینی

سعید شاه حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی کلثوم نامور، محسن باقری، سعید شاه حسینی (1399)
سینمای ایران، مخاطب و نیازها ی فردی و اجتماعی علی اصغر کیا، سعید شاه حسینی (1393)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
مبانی فیلم سازی سعید شاه حسینی (1390)
مبانی فیلم سازی سعید شاه حسینی (1383)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی و تولید اپلیکیشن سبک های یادگیری و اعتبارسنجی آن از دیدگاه کاربران محمد سیفی، محسن باقری، سعید شاه حسینی، زهرا بساکی (1400)
تدوین معیارهای بومی چند رسانه ای آموزشی سعید شاه حسینی، بنت الهدی عبدالوند (1399)
تدوین و اعتباریابی اصول طراحی اپلیکیشن های آموزشی محسن باقری، سعید شاه حسینی، محمد مخبریان (1399)
تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه چهارم ، پنجم و ششم دبستان براساس روش ویلیام رومی سعید شاه حسینی، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)، رضا بیگی گراوند (1399)
تدوین و اعتباریابی اصول طراحی اپلیکیشن های آموزشی محسن باقری، سعید شاه حسینی، محمد مخبریان (1399)
تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشن گرافیک های آموزشی محسن باقری، سعید شاه حسینی، کلثوم نامور (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع
water and soil Saeed Shahhosseini (2020)