1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی مولفه سازماندهی محتوا در برنامه درسی مدارس والدورف آلمان با برنامه درسی ایران در دوره ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سازماندهی محتوا -- برنامه درسی مدارس- والدورف آلمان-ایران- دوره ابتدایی
سال 1399
پژوهشگران آرزو بارانی(دانشجو)، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مولفه سازماندهی محتوا در برنامه درسی مدارس والدورف آلمان با برنامه درسی ایران در دوره ابتدایی بود.