1403/02/29
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Iranian journal of educational Sociology Mozhdeh Noormohammadian, Seyed Shamseddin Hashemi Moghadam, Faezeh Nateghi (2018)
هنر سازه ها در آیات تربیتی قرآن کریم (با تأکید بر نظریه تقابلهای دوگانه) سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، محسن ذوالفقاری (1396)
بررسی همخوانی برنامه درسی قصد شدۀ درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دوره اول متوسطه با برنامه درسی اجرا شده و کسب شده محمد علی جمالی فر، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، زهره عابدی کرجی بان، علیرضا فقیهی (1395)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر الگوی تدریس کاوشگری برگرایش به تفکر انتقادی و نگرش به درس علوم تجربی اشرف صادقی، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، سعید موسوی پور (1396)
نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نوجوانان سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، ناصر کرمی، عبدالرسول فدایی دولت (1395)
شهید، دانشگاه، ترویج فرهنگ ولایت مداری و ولایت پذیری سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، فرزانه دهقانی (1394)
شهید، دانشگاه و الگوی زندگی اسلامی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته) (1394)
شهید دانشگاه، ترویج فرهنگ ولایت مداری و ولایت پذیری سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته) (1394)
کتاب
مبانی و اصول تعلیم و تربیت سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته) (1396)
مقدمه ای بر فلسفه تعلیم و تربیت سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته) (1394)
گفتگوهایی با معلمان در زمینه روان شناسی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته) (1382)
گفتگوهای با معلمان در زمینه روان شناسی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته) (1379)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
اثربخشی آموزش داستان های فلیپ کم با روش نمایش خلاق بر هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، رحیم مرادی، کرباکس استیلیانو (1402)
تاثیر یادگیری مبتنی بر پروژه بر مهارت حل مساله و خلاقیت دانش آموزان دختر پایه ی هشتم شهرستان اراک سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، سمانه سادات میرعبدالحق هزاوه (1400)
اثربخشی آموزش به روش ایده جویی( اسکمپر )بر تفکر خلاق و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، بهمن یاسبلاغی شراهی، مریم خسروی زاده (1399)
بررسی تطبیقی مولفه سازماندهی محتوا در برنامه درسی مدارس والدورف آلمان با برنامه درسی ایران در دوره ابتدایی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، بهمن یاسبلاغی شراهی، آرزو بارانی (1399)
نقش عوامل پنهان درون مدرسه ای در تحقق اهداف برنامه درسی دینی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان خنداب سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، صغری اکبری چرمهینی، خدیجه سلیمی (1398)
تاثیر روش تدریس مشارکتی بر افزایش اعتمادبه نفس ومنبع کنترل درونی فراگیران در درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، سعید موسوی پور، سحر محمدی خواه (1398)
اثربخشی آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد زمینه_محور بر پیشرفت تحصیلی و علاقه به درس دانش آموزان دوم ابتدایی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، صغری اکبری چرمهینی، مریم ثابتی راد (1398)
اثربخشی آموزش به روش یادگیری معکوس بر نگرش به درس و روحیه پرسشگری دانش آموزان دوره ابتدایی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، صغری اکبری چرمهینی، ناهید رمضانی (1398)
تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی بخوانیم پایه دوم و سوم دوره ابتدایی با تأکید بر مؤلفه های تربیت اخلاقی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)، مریم لیاقتی (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته