1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی و اصول تعلیم و تربیت
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آموزش و پرورش- هدف ها و نقش ها- تعلیم و تربیت
سال 1396
پژوهشگران سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

چکیده

در این کتاب به مبانی و اصول تعلیم و تربیت در قالب هشت فصل پرداخته شده است که شامل، کلیات مبانی تعلیم و تربیت، مبانی علمی تعلیم و تربیت، مبانی فلسفی تعلیم و تربیت، اصول تعلیم و تربیت، ارکان و عناصر تعلیم وتربیت و ... می باشند