1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر الگوی تدریس کاوشگری بر گرایش به تفکر انتقادی ، نگرش به درس علوم تجربی وپیشرفت تحصیلی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزاندختر پایه هفتم شهر اراک در سال تحصیلی 94-93
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الگوی تدریس کاوش گری ، گرایش به تفکر انتقادی ، نگرش به درس – پیشرفت تحصیلی.
سال 1394
پژوهشگران سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)، اشرف صادقی(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر الگوی کاوش گری بر گرایش به تفکر انتقادی ، نگرش به درس علوم تجربی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان اراک در سال تحصیلی 94-1393 انجام شده است . روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است . جامعه آماری این پژوهش تمام دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهراراک و انتخاب نمونه از دانش آموزان دو کلاس پایه هفتم از دبیرستان غدیر از ناحیه یک آموزش و پرورش شهر اراک است .تعداد نمونه های انتخابی 58 نفر (29 نفر گروهتجربی و 29 نفر گروه گواه )که در هر کلاس مشغول به تحصیل بودند و باروش تصادفی انتخاب شدند.