1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر روش تدریس سکوسازی بر میزان یادگیری، یادداری و علاقه به درس علوم دانش آموزان دختر پایه ی چهارم ابتدایی شهر اراک سال تحصیلی 97-1396
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش تدریس سکوسازی، یادگیری، یادداری، علاقه به درس.
سال 1397
پژوهشگران سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید موسوی پور(استاد مشاور)، فائزه مقدسی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف: زمینه پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر روش تدریس سکوسازی بر میزان یادگیری، یادداری و علاقه به درس علوم دانش آموزان دختر پایه ی چهارم ابتدایی شهر اراک سال تحصیلی 97-1396انجام گرفت.