1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش برنامه درسی پنهان در فرسودگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شهرستان نورآباد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برنامه درسی پنهان -فرسودگی تحصیلی-خودکارآمدی تحصیلی-عملکرد تحصیلی
سال 1399
پژوهشگران فرشته فاضلی داود(دانشجو)، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، تورج سپهوند(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش برنامه درسی پنهان در فرسودگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شهرستان نورآباد بود.