1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زنان و محیط زیست: تاملی به جایگاه آموزش زیست محیطی زنان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آموزش، زنان، محیط زیست.
سال 1402
پژوهشگران فاطمه قاسمی ، سیروس منصوری ، بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

با عنایت به مسائل و مشکلات مربوط به محیط زیست و افزایش روند چالش های آن در سطح جهانی در قرن بیست و یکم، پژوهش حاضر بر آن است تا اهمیت و ضرورت آموزش در زنان را در جهت حفظ و حراست از محیط زیست بیان نماید. روش پژوهش، مروری است. بدین منظور پژوهشگر با بررسی ادبیات پژوهش در حوزه محیط زیست و با یک تگاه تاملی چگونگی اثرگذاری زنان در حوزه محیط زیست را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر به گوه نتیجه گیری کرده است که به منظور کاهش اثرات تخریبی این رفتار، کسب سواد و دانش زیست محیطی خصوصا برای زنان که نقش محوری در خانواده دارند حائز اهمیت است. گرچه آگاه سازی همگانی و آموزش جامعه در رابطه با اهمیت و ارزش محیط زیست برای ادامه حیات بشر امری ضروری است، لذا با در نظر گرفتن جایگاه زنان به خصوص زنان روستایی در زمینه حفاظت و نگهداری از محیط زیست و منابع طبیعی، ارائه ی آموزش های لازم در خصوص محیط زیست و ایجاد آگاهی در آنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و همچنین به واسطه دارا بودن ویژگی های مادرانه که به صورت فطری در اندیشه صیانت از طبیعت هستند، امری لازم و ضروری محسوب می شود.