1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش به روش ایده جویی( اسکمپر )بر تفکر خلاق و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تکنیک اسکمپر ایده توی تفکر خلاق سازگاری تحصیلی
سال 1399
پژوهشگران مریم خسروی زاده(دانشجو)، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش به روش ایده جویی( اسکمپر )بر تفکر خلاق و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه انجام شد.