1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش کاربرد عوامل تکنولوژی آموزشی بر یادگیری خودراهبر و انگیزش تحصیلی دانش آموزان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عوامل تکنولوژی آموزشی، انگیزش تحصیلی، یادگیری خود راهبر، دانش آموزان متوسطه دوم
سال 1399
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، منصور عبدی(استاد مشاور)، محسن رمضان بیگی(دانشجو)

چکیده

تکنولوژی آموزشی، در عمل با طراحی و ارزیابی برنامه درسی، تجارب آموزشی، اجرا و اصلاح مجدد آنها بستگی دارد. به بیانی دیگر، تکنولوژی آموزشی یک روش اصولی و منطقی برای حل مشکلات آموزشی و برنامه ریزی درسی است که با نوعی نظر سیستماتیک و منظم و عملی همراه است. به زعم فردانش(2007) تکنولوژی آموزشی، مجموعه روش ها و دستورالعمل هایی است که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسایل آموزشی اعم از طرح، اجرا، ارزشیابی در برنامه های آموزشی به کار گرفته می شود(فردانش،2007). آخرین تعریف مورد توافق صاحب نظران تکنولوژی آموزشی را انجمن تکنولوژی و ارتباطات آمریکا چنین بیان کرده است: تکنولوژی آموزشی عبارت است از نظریه و عمل طراحی، تولید، کاربرد، مدیریت و ارزشیابی فرآیندها و منابع یادگیری (هلفین،2017).