1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش فناوری های دیجیتال در آموزش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فناوری های دیجیتال، کلاس درس دیجیتال، آموزش دانش آموزان، تدریس.
سال 1402
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی ، سپیده قدیمی

چکیده

یکی از مولفه های اساسی برنامه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل، آموزش با کیفیت است. هدف آن تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و عادلانه برای همه است. فناوری های دیجیتال به عنوان ابزار ضرورری برای دستیابی به این هدف ظاهر شده اند. کرونا نقش فناوری و تاثیر قدرتمند آن را بر آموزش نشان داد. هدف پژوهش حاضر، ، بررسی نیاز به فناوری های دیجیتال در آموزش است و کاربردها و چالش های عمده در آموزش را مورد بحث قرار می دهد روش بررسی: این پژوهش به صورت مروری در سال 1402 و از طریق جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر از قبیل PubMed ، ScienceDirect ، Web of Science ، Google Scholar انجام شد. در نهایت 20 مقاله از سال 1990 تا 2023 انتخاب گردید. پس از جمع آوری مقالات مرتبط داده های استخراج شده از مقالات به منظور تحلیل توسط پژوهشگران خلاصه برداری و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ظهور ویروس کرونا در کنار همه آفت هایی که داشته است، باعث شد تکنولوژی تحولی را در آموزش و یادگیری دانش آموزان ایجاد کند. نتیجه گیری: با تکنولوژی، آموزش معنای کاملاً جدیدی پیدا کرده است که هیچ شکی برای ما باقی نمی گذارد که سیستم آموزشی ما به دلیل پیشرفت روزافزون فناوری متحول شده است. اکنون می‌توانیم دانش‌آموزان را برای یادگیری مادام‌العمر آماده کنیم.