1403/02/29
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Effects of nanoparticles treatments and salinity stress on the genetic structure and physiological characteristics of Lavandula angustifolia Mill Seyed Mehdi Talebi, Mehry Askari Mehrabadi, Roya Amiri, Mohammadreza Sangi, Alex اmatsyura (2022)
Do we have infraspecific taxa of Salvia macrosiphon Boiss. (Lamiaceae) in Iran? Seyed Mehdi Talebi, Mehry Askari Mehrabadi, Maryam Samiei, Raheleh Tabaripoor, Alex اmatsyura (2022)
اثر نانوذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه تلقیح یافته با ریزوبیوم ملیلوتی مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، معصومه شفیعی گواری (1399)
Seed morphology and fatty acids composition among Flax populations Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, Mehry Askari Mehrabadi, Somayeh Farahani, Alex اmatsyura (2020)
اثرات کلات-آهن و نانوذرات اکسیدآهن بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه یونجه Medicago sativa مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، معصومه شفیعی گواری (1397)
Biochemical and physiological response of Salsola arbuscula callus to salt stress Fariba Amini, Zohreh Ghanbarzadeh, Mehry Askari Mehrabadi (2017)
Effects of iron nanoparticles on Mentha piperita L. under salinity stress Mehry Askari Mehrabadi, Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, Ali Dousti balout bangan (2017)
Changes in antioxidant system and oxidative stress under water stress in four cucumber cultivars Fariba Amini, Mehry Askari Mehrabadi, mahnaz Haghir, Mehdi Ghasemi (2017)
تغییرات پروتئین و سیستم آنتی اکسیدانتی خیار رقم اصفهانی در پاسخ به تنش خشکی فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، مهناز حقیر (1395)
Effect of environmental factors on the compounds of the essential oil of Lippia citriodora * Fariba Amini, Gholam Reza Asghary, Seyed Mehdi Talebi, Mehry Askari Mehrabadi, Marzieh Shahbazi (2016)
بررسی اثر آلاینده های هوا بر فیزیولوژی و آناتومی برگ گیاه زبان گنجشک در محدوده کارخانه آلومینیم ایران در شهر اراک فریبا امینی (بازنشسته)، نفیسه فتاح راوندی، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1395)
اثر آلاینده های هوا بر فیزیولوژی و آناتومی برگ زبان گنجشک در محدوده کارخانه آلومینیوم ایران در شهر اراک فریبا امینی (بازنشسته)، نفیسه فتاح راوندی، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1395)
برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بادام Prunus amygdalus به آلودگی هوای منطقه صنعتی شازند مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، گلریز فرجی (1395)
Some responses of inoculated persian clover with rhizobium to SO2 pollution Mehry Askari Mehrabadi, Ladan Bayat, Fariba Amini (2016)
Effect of NaCl and iron oxide nanoparticles on Mentha piperita essential oil composition Mehry Askari Mehrabadi, Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, Ali Dousti balout bangan (2016)
بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر ویژگی های رویشی ، مقدار عناصر و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه گندم (Triticum aestivum L. ) محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فهیمه عزیزمحمدی (1395)
Trichomes plasticity in Lallemantia royleana under different stress Mehry Askari Mehrabadi, Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, batul sarabadani (2016)
Effects of stress on foliar trichomes plasticity in Mentha piperita Mehry Askari Mehrabadi, Seyed Mehdi Talebi, Fariba Amini, Ali Dousti balout bangan (2016)
مطالعه تغییرات رشد، سیستم دفاع انتی اکسیدانی و مقدار پروتئین با کاربرد عنصر روی در گیاه دارویی پریوش مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، لیلا حسین پور (1395)
مطالعه آناتومیکی تاثیر آلودگی هوا بر برگ گیاهان اقاقیا و عرعردر محدوده کارخانه آلومینیوم ایران (ایرالکو) فریبا امینی (بازنشسته)، نفیسه فتاح راوندی، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1394)
XML بررسی تغییر در میزان رنگدانه، جذب فلزات و ویژگیهای رشد پریوش (Catharantus roseus) توسط نانو اکسید روی محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فاطمه عسکری (1394)
بررسی تغییر در میزان رنگدانه، جذب فلزات و ویژگی های رشد پریوش (Catharanthus roseus) توسط نانو اکسید روی محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فاطمه عسکری (1394)
اثر 24-اپی براسینولید در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) فریبا امینی (بازنشسته)، شیوا شریعت زاده، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1394)
Influence Of Air SO2 Pollution On Antioxidant Systems Of Alfalfa Inoculated With Rhizobium Shima Hosseinkhani Hazaveh, Mehry Askari Mehrabadi, Fariba Amini, Morteza Zahedi (2015)
اثرات آلودگی دی اکسیدگوگرد بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی یونجه (Medicago sativa) تلقیح شده با ریزوبیوم مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، شیما حسین خانی هزاوه، فریبا امینی (بازنشسته) (1393)
اثرات روی بر رشد، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، پروتئین و کربوهیدرات های گوجه فرنگی تحت تنش شوری مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، فاطمه جمالی (1393)
بررسی گیاه پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن های نفت خام با استفاده از گیاه پریوش (Catharanthus roseus) مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، پریسا ثابتی (1393)
بررسی اثرات نانوکود آهن بر رشد برگ، مقدار کربوهیدرات و آنتی اکسیدان های پریوش Catharanthus roseus مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، طاهره صابری (1393)
بررسی تأثیر نانو اکسید روی بر برخی شاخص های رشد و فیزیولوژی گیاه پریوش (Catharantus roseus) محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فاطمه عسکری (1393)
Effects of Rhizobium inoculation on Trifolium resupinatum antioxidant system under sulfur dioxide pollution Leila Bayat, Mehry Askari Mehrabadi, Fariba Amini, Morteza Zahedi (2014)
اثرات کاربرد روی بر رشد، جذب عناصر غذایی و سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی گوجه فرنگی(Lycopersicum esculentum L.) تحت تنش شوری مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، فاطمه جمالی (1392)
بهینه‎سازی تولید کالوس و باززایی در گیاه Salsola arbuscula pall فریبا امینی (بازنشسته)، زهره قنبر زاده، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
تغییرات رشد و اندازه سلول های کالوس Salsola arbuscula تحت تنش شوری فریبا امینی (بازنشسته)، زهره قنبر زاده، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
همزیستی اقاقیا-ریزوبیوم جهت گیاه پالایی خاک های آلوده به نفت مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فاطمه بیگی، فریبا امینی (بازنشسته)، مرتضی زاهدی (1392)
تغییرات القایی نیکل بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia L.) در کشت هیدروپونیک فریبا امینی (بازنشسته)، میترا نوری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، مونا فروغی، جلیل عباس پور (1391)
Robinia Peseudoacacia L. Flavonoids in Defence of Plant against Soil Crude Oil Pollution Mitra Noori, Mehry Askari Mehrabadi, Fatemeh Beygi (2012)
ارزیابی گیاه پالایی اقاقیا در خاک های آلوده به نفت خام با تاکید بر برخی فلزات سنگین مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، میترا نوری، فاطمه بیگی، فریبا امینی (بازنشسته) (1390)
ارزیابی جوانه زنی، مقدار کلروفیل و رشد گیاه اقاقیا (Rubinia pseudoacacia L.) در پاسخ به آلودگی نفت خام مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، میترا نوری، فریبا امینی (بازنشسته)، فاطمه بیگی (1390)
مقاله ارائه‌شده
ارزیابی جوانه زنی بذر و رشد چهار رقم خیار تحت تنش خشکی مهناز حقیر، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1394)
بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativa) زهرا رحیمی، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1394)
بررسی اثر محلولپاشی نانو اکسید آهن بر خصوصیات فیزیولوژیکی و پارامترهای رشد گیاه بالنگو شیرازی (royleana Lallemantia) بتول سرآبادانی، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
اثر تلقیح باکتری meliloti Rhizobium بر پارامترهای رشد، رنگیزههای فتوسنتزی و مقدار پرولین گیاه یونجه sativa M معصومه شفیعی گواری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی (1394)
بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید آهن برخصوصیات فیزیولوژیک و پارامترهای رشد بالنگو شیرازی Lallemanita royleana بتول سرآبادانی، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
اثر تلقیح باکتری ریزوبیوم ملیلوتی بر پارامترهای رشد رنگیزه های فتوسنتزی و مقدار پرولین گیاه یونجه Medicago sativa معصومه شفیعی گواری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی (1394)
تاثیر پیش تیمار پرولین خارجی بر میزان کربوهیدرات کل پرولین داخلی و برخی عناصر گیاهچه خیار تحت تنش شوری فهیمه محتشمی، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1394)
بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه ی هفت رقم مختلف خیار فهیمه محتشمی، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1394)
تاثیر سطوح مختلف نانوذرات اکسیدآهن محلول غذایی بر پاسخ های فیزیولوژیک نعناع فلفلی Mentha piperita به تنش شوری علی دوستی بلوط بنگان، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
تاثیر نانوذرات اکسیداهن بر رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی نعناع فلفلی Mentha piperita علی دوستی بلوط بنگان، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته) (1394)
اثرات آلاینده های هوای پالایشگاه شازند بر میزان پرولین،مالون دالدیید و محتوای رنگیزه های زبان گنجشک و بید مهدیه زاهدی، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته) (1393)
نقش 24-اپی براسینولید در افزایش تحمل به سرما در گیاه بادمجان شیوا شریعت زاده، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی القا مرگ برنامه ریزی شده سلول در ریشه دو رقم برنج اعظم نعمت الهی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی مقدار شاخص های وزنی گیاه پریوش در خاک های آلوده به نفت خام و گیاه پالایی هیدروکربن های نفتی کل پریسا ثابتی، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
اثرات نفت خام بر جوانه زنی و سطح برگ کل گیاه پریوش پریسا ثابتی، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و کربو هیدرات های گیاه پریوش فاطمه عسکری، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر پرولین،پروتئین و شاخص های رشدی گیاه پریوش فاطمه عسکری، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر جذب عناصر در گیاه پریوش فاطمه عسکری، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه پریوش فاطمه عسکری، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
اثر کاربرد نانواکسید آهن بر میزان شاخص های رشد گیاه پریوش طاهره صابری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1392)
اثر کاربرد نانواکسید آهن بر میزان رنگریزه های گیاه پریوش طاهره صابری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1392)
اثر کاربرد نانواکسید آهن بر فعالیت برخی از آنتی اکسیدان های گیاه پریوش طاهره صابری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1392)
تاثیر کاربرد روی بر میزان وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه عناصر گیاه پریوش در شرایط تنش شوری لیلا حسین پور، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
تاثیر شوری بر ارتفاع بخش هوایی و عمق ریشه و مقدار پرولین و پروتئین گیاه پریوش در شرایط تنش شوری لیلا حسین پور، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
تاثیر تنش شوری بر میزان عناصر عناصر گیاه پریوش سهیلا شکری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
اثر کلسیم کلرید بر رنگریزه ها و سطح بر کل در گیاه تحت تنش شوری پریوش سهیلا شکری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته) (1392)
بررسی اثر آلومنیوم بر جوانه زنی،رشد ریشه و فعالیت آنتی اکسیدانی دو رقم برنج اعظم نعمت الهی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه قرهداغ در شرایط خشکی منصوره بیان، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، زهره قنبر زاده (1391)
برخی پاسخ های بوشیمیایی کالوس گیاه sasola arbuscula در پاسخ به تنش شوری فریبا امینی (بازنشسته)، زهره قنبر زاده، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، جلیل عباس پور (1391)
تنظیم اسمزی گیاه هالوفیت salsola arbuscula در مراحل مختلف رشدی در کشت in vitro در پاسخ به تنش شوری فریبا امینی (بازنشسته)، الهام عابدینی، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، جلیل عباس پور (1391)
ارزیابی اثرات آلودگی so2 هوا بر میزان پرولین و پروتئین گیاه یونجه(medicago sativa) شیما حسین خانی هزاوه، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، لادن بیات (1391)
تغییرات میزان عناصر کالوس گیاه solsola arbuscula در پاسخ تنش شوری زهره قنبر زاده، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1391)
تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه شبدر ایرانی (trifolium resupinatum) تحت آلودگی so2 لادن بیات، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، شیما حسین خانی هزاوه (1391)
بررسی تاثیر نفت خام برفلاونوئیدهای برگ گیاه اقاقیا Rubinia pseudoacacia L. میترا نوری، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فاطمه بیگی (1390)
پاسخ گیاه هالوفیت salsala tomentosa در مرحله گیاهچه ای نسبت به تنش شوری در شرایط کشت در شیشه الهام عابدینی، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1390)
اثر نفت خام بر جوانه زنی و رشد گیاه اقاقیا Rubinia pseudoacacia L. مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، میترا نوری، فاطمه بیگی (1389)
کتاب
راهنمای عملی فیزیولوژی گیاهی فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اکوفیزیولوژیکی گونه Salvia macrosiphon در ایران سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، مریم سمیعی (1398)
مطالعه تاثیرات نانوذرات آهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تنش شوری مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته) (1398)
تاثیر تنش شوری بر پروتئینها و سیستم آنتی اکسیدانی ارقام خیار (Cucumis sativa) فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، زهرا رحیمی (1395)
مطالعه اثر نانوذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه تلقیح یافته با Rhizobium meliloti مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، معصومه شفیعی گواری (1395)
مطالعه تاثیر نانوذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه (Medicago sativa L)تلقیح یافته با Rhizobium meliloti مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، معصومه شفیعی گواری (1395)
بررسی اثر محلول پاشی نانوذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه بالنگو(Lallemantia royleana Benth.) تحت تنش شوری مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، بتول سرآبادانی (1395)
تغییرات پروتئین و سیستم آنتی اکسیدانی ارقام خیار (Cucumis sativa) در پاسخ به تنش خشکی فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، مهناز حقیر (1395)
تغییرات پروتئین و سیستم آنتی اکسیدانی ارقام در پاسخ به تنش خشکی (Cucumis sativa) خیار فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، مهناز حقیر (1395)
اثر نانوذرات کلسیم بر تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی فلفل در پاسخ به تنش سرب فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، مریم خلیلی (1394)
ارزیابی تاثیر شوری و پرولین خارجی بر جوانه زنی و رشد اولیه چند رقم گیاه خیار (Cucumis sativus) فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فهیمه محتشمی (1394)
ارزیابی تاثیر شوری و پرولین خارجی بر جوانه زنی و رشد اولیه چند رقم خیار فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فهیمه محتشمی (1394)
مطالعه تأثیرات نانو ذرات آهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، سید مهدی طالبی، فریبا امینی (بازنشسته)، علی دوستی بلوط بنگان (1394)
ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان زبان گنجشک، بید و صنوبر در پاسخ به آلودگی هوا مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فریبا امینی (بازنشسته)، مهدیه زاهدی (1393)
مطالعه تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر رشد و فیزیولوژی گیاه پریوش (Catharanthus roseus) محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، فهیمه عزیزمحمدی (1393)
مطالعه فیزیولوژیکی تأثیر آلودگی هوا بر گیاهان اقاقیا، زبان گنجشک و عرعر در محدوده کارخانه آلومینیوم ایران (ایرالکو) فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، نفیسه فتاح راوندی (1393)
تاثیر 24 -اپی براسینولید بر مقاومت نسبت به تنش سرما در گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، شیوا شریعت زاده (1392)
مطالعه تاثیرات آلودگی هوا بر گیاهان زراعی یونجه ولوبیا (Medicago sativa)(Phaseolus vulgaris ) از منطقه صنعتی پالایشگاه شازند فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، سعید حسین آبادی (1392)
تأثیر روی و نیکل بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه یونجه تاجی (Coronilla varia L.) میترا نوری، فریبا امینی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)، مونا فروغی (1389)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته