1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تلقیح باکتری ریزوبیوم ملیلوتی بر پارامترهای رشد رنگیزه های فتوسنتزی و مقدار پرولین گیاه یونجه Medicago sativa
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
همزیستی، ریزوباکتر، سطح برگ، کلروفیل آنتی اکسیدان غیرآنزیمی
سال 1394
پژوهشگران معصومه شفیعی گواری ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فریبا امینی (بازنشسته) ، سید مهدی طالبی

چکیده

گیاه یونجه با نام علمی Medicago sativa و نام انگلیسی Afalafa به عنوان ملکه نباتات علوفه ای شناخته اند......