1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات تلقیح دو سویه ریزوبیوم بر شاخص های آناتومیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) تحت آلودگی دی اکسیدگوگرد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، لادن بیات

چکیده

ثبت نشده‌است!