1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه ی هفت رقم مختلف خیار
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
خیار جوانه زنی
سال 1394
پژوهشگران فهیمه محتشمی ، فریبا امینی (بازنشسته) ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

چکیده

مهمترین عامل زیست محیطی ککه در حال حاضر تولیدات گیاهی را کاهش میدهد شوری است