1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سطوح مختلف نانوذرات اکسیدآهن محلول غذایی بر پاسخ های فیزیولوژیک نعناع فلفلی Mentha piperita به تنش شوری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
رنگیزه فتوسنتزی، انتوسیانین پروتئین تنش شوری نعناع فلفلی
سال 1394
پژوهشگران علی دوستی بلوط بنگان ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فریبا امینی (بازنشسته)

چکیده

تاثیر سطوح مختلف نانوذرات اکسیدآهن محلول غذایی بر پاسخ های فیزیولوژیک نعناع فلفلی Mentha piperita به تنش شوری