1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نانوذرات اکسیداهن بر رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی نعناع فلفلی Mentha piperita
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
انتوسیانین پروتئین رنگیزه های فتوسنتزی
سال 1394
پژوهشگران علی دوستی بلوط بنگان ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فریبا امینی (بازنشسته)

چکیده

اثیر نانوذرات اکسیداهن بر رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی نعناع فلفلی Mentha piperita