1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
همزیستی اقاقیا-ریزوبیوم جهت گیاه پالایی خاک های آلوده به نفت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فاطمه بیگی ، فریبا امینی (بازنشسته) ، مرتضی زاهدی

چکیده

همزیستی اقاقیا-ریزوبیوم جهت گیاه پالایی خاک های آلوده به نفت