1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید آهن برخصوصیات فیزیولوژیک و پارامترهای رشد بالنگو شیرازی Lallemanita royleana
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوکود، کلروفیل، کارتنوئید، گیاهان دارویی، پرولین
سال 1394
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، سید مهدی طالبی ، فریبا امینی (بازنشسته) ، بتول سرآبادانی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر محلول پاشی نانو اکسید آهن برخصوصیات فیزیولوژیک و پارامترهای رشد بالنگو شیرازی Lallemanita royleana بود