1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات نانوکود آهن بر رشد برگ، مقدار کربوهیدرات و آنتی اکسیدان های پریوش Catharanthus roseus
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
مجله فرآيند و كاركرد گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، طاهره صابری

چکیده

نانومواد به عنوان یکی از مهم ترین ابتکارات علم جدید در نظر گرفته می شوند. نانوذرات خیلی واکنش پذیر هستند. این خاصیت به میزان زیادی به اندازه ( 1 تا 100 نانومتر)، سطح بزرگ و محلولیت بالای آن ها وابسته است. در بین همه ریزمغذی ها، آهن بیشترین مقدار را در گیاهان دارد. آهن بخش کاتالیزوری بسیاری از آنزیم های اکسیداسیون و احیا است و برای سنتر کلروفیل مورد نیاز است. در این مطالعه، نانو اکسیدآهن در 6 سطح مختلف (0، 5، 10، 20، 30 و 40 میکرولیتر) و محیط غذایی هوگلند کامل (محتوی کلات آهن) به عنوان شاهد به مدت 70 روز به گیاه پریوش داده شد. نتایج نشان می دهد نانوذرات اکسیدآهن باعث افزایش معنی دار تمامی پارامترهای رشد برگ و مقدار کربوهیدرات برگ در مقایسه با گیاهان کنترل شده است ولی هیچ اثری بر مقدار پرولین و مقدار آنتی اکسیدان ها و تراکم روزنه برگ نداشته است. بیشترین مقدار پارامترهای رشد برگ در سطح μl30 نانوذرات اکسیدآهن بدست آمد و کمترین مقدار این پارامترها در سطح μl0 نانوذرات اکسیدآهن بدست آمد. بیشترین مقدار پرولین، فعالیت آنتی اکسیدانتی در سطح μl0 آهن سنجش گردید، از این جهت غلظت μl0 آهن برای گیاه تنش محسوب می شود. بنابراین استفاده از کود نانوذرات اکسیدآهن به دلیل کاهش اثرات مضری که کودهای شیمیایی در محیط دارند پیشنهاد می شود..