1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تلقیح باکتری meliloti Rhizobium بر پارامترهای رشد، رنگیزههای فتوسنتزی و مقدار پرولین گیاه یونجه sativa M
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
همزیستی ریزوباکتر سطح برگ انتی اکسیدان غیرانزیمی
سال 1394
پژوهشگران معصومه شفیعی گواری ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فریبا امینی (بازنشسته) ، سید مهدی طالبی

چکیده

در این مطالعه اثر تلقیح باکتری