1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر ویژگی های رویشی ، مقدار عناصر و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه گندم (Triticum aestivum L. )
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
رنگیزه های فتوسنتزی؛ ویژگی های رویشی
سال 1395
مجله زيست شناسي گياهي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فهیمه عزیزمحمدی

چکیده

نانوکودها به طور چشم گیری باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شوند. از جمله نانوذرات اکسیدروی که در این تحقیق تأثیر آن ها بر روی گیاه گندم بررسی شد. گیاه گندم نیز از جمله مهم ترین غلاتی است که سالیانه به مقدار بسیار زیادی کشت داده می شود. در این مطالعه غلظت های مختلف نانوذرات اکسیدروی (0، 3، 6، 9 و 12 میکرومولار) به مدت 14 روز به گیاه گندم داده شد و خصوصیات رویشی و غلظت عناصر در آن ها بررسی شد. در غلظت 5/1 میکرومولار نانو اکسید روی بیش ترین وزن تر، خشک، درصد جوانه زنی، طول ریشه، عنصر روی و عنصر پتاسیم دیده شد. ولی مقدار عناصر آهن و فسفر در غلظت های بالای نانو اکسیدروی (3، 6، 9 و 12 میکرومولار) کاهش یافت.