1403/03/26
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات تلقیح ریزوبیومی بر شاخص های تشریحی برگ یونجه (Medicago sativa) تحت آلودگی گاز دی اکسیدگوگرد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
مجله فرآيند و كاركرد گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران شیما حسین خانی هزاوه ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!