1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی جوانه زنی بذر و رشد چهار رقم خیار تحت تنش خشکی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تنش خشکی ریشه چه ساقه چه گیاهچه
سال 1394
پژوهشگران مهناز حقیر ، فریبا امینی (بازنشسته) ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

چکیده

با توجه به اینکه ایران در دنیا یک منطقه خشک و نیمه خشک به شمار می اید