1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تاثیرات نانوذرات آهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تنش شوری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خرفه، نانوذرات، تنش شوری
سال 1398
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد راهنما)، فریبا امینی (بازنشسته)(استاد مشاور)، سید مهدی طالبی(استاد مشاور)

چکیده

تنش شوری با تاثیر بر آنزیم های گیاه موجب تغییر واکنش های فیزیولوژیک در گیاه می شود که بر متابولیسصم گیاه تاثیر می گذارد. همچنین موجب تغییر ریخت شناسی گیاه می شود