1403/03/26
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کلسیم کلرید بر رنگریزه ها و سطح بر کل در گیاه تحت تنش شوری پریوش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
پژوهشگران سهیلا شکری ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فریبا امینی (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!