1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نفت خام بر مقدار پرولین،پروتئین کل و مقادیر فلزات سنگین (سرب،روی و کادیم) برگ گیاه اقاقیا Rubinia pseudoacacia L.
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، میترا نوری ، فاطمه بیگی

چکیده

ثبت نشده‌است!