1403/04/30
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Development of a Method for a Sensitive Simultaneous Determination of Acetaminophen and Tryptophan in Biological Samples Ali Babaei, Mojtaba Farshbaf, Mohammad Afrasiabi, Farzad Bamdad, Aliyeh Dehdashti (2013)
Preparation, optimization and characterization of novel ion exchange membranes by blending of chemically modified PVDF and SPPO Alireza Khodabakhshi, Seyed Siavash Madaeni, T W Xub, L Wub, C Wub, javad Ghasemi, Akbar Mobinikhaledi, Seyed mohsen Hosseini, Ali Babaei, Seyed Abdolali Zolanvari, W Nab, C Lib (2012)
A Sensor for Simultaneous Determination of Acetaminophen and Codeine at Glassy Carbon Electrode Modified with Multi-Walled Carbon Nanotubes Ali Babaei, Aliyeh Dehdashti, Mohammad Afrasiabi, mitra babazadeh, Mojtaba Farshbaf, Farzad Bamdad (2012)
Zeolite Nanoparticle Modified Carbon Paste Electrode as a Biosensor for Simultaneous Determination of Dopamine and Tryptophan Balal Khalilzadeh, Mohammad Hasanzadeh, Bahareh Bakhoday, Ali Babaei, MaryamHajjizadeh Hajjizadeh, Mojgan Zendehdel (2009)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع