1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح الکترودهای کربنی با مشتقات گرافن اکساید،نانوذرات مس اکسید و پلی آسپارتیک اسید و کاربرد آنها در اندازه گیری تجزیه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکترودهای کربنی، گرافن اکساید، پلی آسپارتیک اسید، نانوذرات
سال 1394
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

آلودگی فاضلاب ها به دلیل حضور آلاینده های مختلف نظیر رنگ ها، هیدروکربن های هالوژنه، ترکیبات فنولی و غیره می باشد . ترکیبات فنولی از آلاینده های متداول در تعداد زیادی از پساب های صنعتی بوده و با توجه به میزان سمیت و پایداری زیاد آن ها تعیین و اندازه گیری آن ها ضروری است . در این تحقیق برای اولین بار از کامپوزیت نانوذرات شامل گرافن اکساید ، نانو ذرات مس اکساید و پلی آسپارتیک اسید با توجه به ویژگی ها و خواص منحصر به فرد آ ن ها در اصلاح سطح الکترودها برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری مقادیر کم آلاینده های فنولی استفاده شده است . روش ارائه شده در این تحقیق برای اندازه گیری پاراآمینوفنول و 4-کلروفنول در مقایسه با مطالعات پیشین از مزایایی از قبیل پایداری بسیار خوب الکترود به دلیل عدم انحلال کامپوزیت های گرافن اکساید و نانوذرات مس اکساید و پلی اسپارتیک اسید درآب، گستره ی خطی وسیع، حساسیت بالا و حدتشخیص نسبتا کم برخوردار است . در این مطالعه برای اولین بار از الکترود اصلاح شده ی مذکور جهت اندازهگیری مقادیر کم پاراآمینوفنول و 4-کلروفنول استفاده شده است . بررسی های الکتروشیمیایی به وسیله ی روش های ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری انجام گرفته است . در روش ولتامتری پالس تفاضلی، جریان پیک آندی پاراآمینوفنول ، یک رابطه ی خطی برای غلظت در گستره ی 20 تا 400 میکرومولار نشان داد. دامنه ی خطی برای 4-کلروفنول، از غلظت 10 تا 280 میکرومولار به دست آمد. حد تشخیص روش برابر 33/0 میکرو مولار برای پاراآمینوفنول و برای 4-کلروفنول برابر با86/1 میکرو مولار محاسبه گردید. پارامترهای موثر بر اندازه گیری شامل سرعت روبش پتانسیل،pH محلول و زمان تغلیظ، بررسی شده اند. مشخصات تجزیه ای الکترودهای اصلاح شده ی پیشنهادی تحت شرایط بهینه برای اندازه گیری گونه های مورد نظر، مورد ارزیابی قرار گرفته است.