1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانوذرات نیکل اکسید با عصاره سیاه دانه و کاربرد آنها در طراحی یک حسگر الکتروشیمیایی جدید برای اندازه گیری برخی از ترکیبات شیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز نانو، ذرات نیکل اکسید، عصاره سیاهدانه، حسگر الکتروشیمیایی جدید برای اندازه گیری برخی از ترکیبات شیمیایی
سال 1401
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)

چکیده

امروزه به دلیل گسترش کاربرد حسگر ها در زمینه های مختلف از جمله پزشکی داروسازی صنایع غذایی و محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرند. به همین دلیل بهبود عملکرد حسگر ها به منظور افزایش کارایی آن ها حایز اهمیت است . از این رو اصلاح کردن الکترود ها در دستور کار قرار می گیرد. در این پژوهش نانوذرات نیکل اکسید و گرافن اکسید برای اصلاح و بهبود بخشیدن عملکرد حسگربه کار گرفته شده اند . نانوذرات نیکل اکسید با استفاده از روش سنتز سبز که یک روش آسان کم هزینه و سازگار با محیط زیست می باشد انجام شده است. در روش سنتز سبز از عصاره سیاهدانه به عوان یک کاهنده غیر سمی و امن برای سنتز نانوذرات نیکل استفاده شده است. حسگر مورد استفاده الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات نیکل اکسید و گرافن اکسید می باشد و برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم از استامینوفن و مفنامیک اسید به کار گرفته شده است. استامینوفن و مفنامیک اسید دو داروی مسکن و ضد درد هستند که به طور گسترده برای درد های خفیف تجویز می شوند و اثرات ویژه ای بر مایعات بیولوژیک بدن دارند. خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذرات نیکل با بهره گیری ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس مورد بررسی قراره گرقته است. متوسط اندازه ذرات ٤٠ نانومتر و متوسط قطر حفره ها 2/8 میکرومتر می باشد. در این پژوهش برای بررسی های الکتروشیمیایی از روش های پالس ولتامتری تفاضلی (DPV) ولتامتری چرخه ای (CV) و کرونوآمپرومتری جهت ارزیابی مشخصات و ویژگی های تجزیه ای الکترود اصلاح شده پیشنهادی در شرایط بهینه برای اندازه گیری استامینوفن و مفنامیک اسید استفاده شده است. خصوصیات تجزیه ای روش از جنبه های مختلفی نظیر نوع بافر pH الکترولیت سرعت روبش پتانسیل زمان پیش تغلیظ سطح فعال الکترود و نفوذپذیری و ... مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. با اندازه گیری جریان پیک های اکسایشی دو گونه مورد بررسی با روش ولتامتری رابطه خطی برای غلظت استامینوفن در گستره ٥/٠ تا ١٥٠ میکرومولار نشان داده شد و حد تشخیص روش برابر 0/16 محاسبه گردید . هم چنین گستره خطی غلظت برای مفنامیک اسید ١ تا ٢٠٠ میکرومولار در نظر گرفته شده و حد تشخیص روش 0/64 محاسبه گردید .