1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگرهای بر پایه الکترودهای اصلاح شده با نانو مواد و مطالعه الکتروشیمیایی آن ها برای اندازه گیری مقادیر کم ترکیبات شیمیایی، دارویی و بیولوژیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
حسگر الکتروشیمیایی، نانولوله کربنی، نانوذرات فلزی، ترکیبات دارویی و بیولوژیکی، ولتامتری
سال 1394
پژوهشگران محمد افراسیابی(دانشجو)، علی بابایی(استاد راهنما)، غلام حسن عظیمی(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق با تکیه بر خواص نانو مواد (نانو لوله های کربنی چند دیواره، نانو ذرات هیدروکسید نیکل، MCM-41، Mg-Al LDH، نانو ذرات آهن پوشیده با هیدروکسی آپاتیت و نانو ذرات آهن پوشیده با پلی آسپارتیک اسید) از آن ها در تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری ترکیبات شیمیایی، دارویی و بیو لوژیکی حایز اهمیت (دوپامین، پیروکسیکام، سیفیکسیم، اپی نفرین، استامینوفن، مورفین، کدئین و کلوپیدروگرل) استفاده ش. رفتار الکتروشیمیایی آنالیت ها با استفاده از تکنیک های ولتامتری چرخه ای، ولتامتری تفاضلی و کرون آمپرومتری مورد مطالعه قرار گرفت. عوامل تاثیر گذار بر حساسیت حسگرها از قبیل pH محلول، زمان پیش تغلیظ و درصد اجزای تشکیل دهنده حسگر با استفاده از روش های یک متغیر در زمان و یا روش های رویه پاسخ بهینه شد. در شرایط بهینه با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی برای دوپامین، پیروکسیکام، سیفیکسیم، اپی نفرین، استامینوفن، مورفین، کدیین و کلوپیدروگل، گستره دینامیکی خطی به ترتیب 0.2-85 میکرومولار، 0.1-70 میکرومولار، 0.1 -200 میکرومولار، 0.04- 60میکرومولار، 0.02-40 میکرومولار، 0.08-32میکرومولار، 0.1-28 میکرومولار، 0.4-48میکرومولار و حد تشخیصها به ترتیب 0.07، 0.04، 0.05، 0.011، 0.005، 0.014، 0.022 و 0.076 میکرومولار بدست آمدند. حسگره ای ساخته شده به طور موفقیت آمیزی بری اندازه گیری ترکیبات فوق در نمونه های حقیقی به کار گرفته شدند.