1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی الکتروشیمی تجزیه ای
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
الکتروشیمی، شیمی تجزیه، پلاروگرافی، ولتامتری، اسپکتروالکتروشیمی
سال 1394
پژوهشگران علی بابایی

چکیده

مطالب این کتاب شامل دوازده فصل است و بیش از یک دهه در دانشگاه اراک در مقطع کارشناسی ارشد تدریس شده است. در فصل اول، مقدمه کلی و جامع برای درک مفاهیم اولیه الکتروشیمیایی ارائه شده است. فصل دوم، روش کلاسیک پلاروگرافی DC به عنوان زمینه پایه در تکنیک های جدید ولتامتری مطرح شده است. در فصل سوم، تکنیک پلاروگرافی پالس که به طور گسترده ای در زمینه الکتروشیمی تجزیه ای به کار برده می شود، ارائه می گردد. فصل چهارم، روش طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی که امروزه برای بررسی خصوصیات الکترودهای اصلاح شده و درک سرعت واکنش های الکتروشیمیایی کاربرد وسیعی پیدا کرده است، بحث می گردد. در فصل پنج، پلاروگرافی AC هارمونیک اول و دوم به عنوان روشی حساس در اندازه گیری گونه ها با واکنش های اکسا-کاهشی برگشت پذیر ارائه می گردد. فصل شش، تکنیک های ولتامتری با روبش خطی با تکیه بر روش ولتامتری چرخه ای به عنوان روشی قدرتمند در بررسی مکانیزم واکنش های الکتروشیمیایی بررسی می گردد. در فصل هفتم، روش های زمان-پتانسیل سنجی و کولوستایی به عنوان تکنیک های متداول در روش های با جریان کنترل شده ارائه می گردد. فصل هشتم، روش های الکترووزنی و کولن سنجی که علی رغم سادگی کاربرد فراوانی در زمینه تحقیقاتی الکتروشیمی تجزیه ای دارند، مورد بحث قرار می گیرند. در فصل نهم، روش های تجزیه با برهنه سازی به عنوان یکی از حساس ترین تکنیک ها مورد بررسی قرار می گیرند. فصل دهم، روش های پتانسیل سنجی به عنوان یکی از متداول ترین و محبوب ترین روش های الکتروشیمیایی در زمینه مطالعات تجزیه ای مورد توصیف قرار می گیرد. در فصل یازدهم، روش های ولتامتری هیدرودینامیک که به شکل های مختلف برای بررسی مکانیسم واکنش ها و یا در آشکار سازهای الکتروشیمیایی استفاده می گردند، ارائه می گردد. فصل دوازدهم، تکنیک های اسپکتروالکتروشیمیایی به عنوان تکنیکی قدرتمند که به طور متداول در تشخیص حد واسط های الکتروشیمیایی و بررسی مکانیزم واکنش های الکتروشیمیایی استفاده می شود، ارائه می گردد.