1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگرهای بر پایه الکترودهای کربنی اصلاح شده با کامپوزیت جدید نانولوله های کربنی مغناطیسی و خاک دیاتومه و کاربرد آنها در اندازه گیری ترکیبات دارویی و بیولوژیکی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نانولوله های کربنی مغناطیسی ، خاک دیاتومه، الکترود کربنی، حسگر الکتروشیمیایی
سال 1394
پژوهشگران علی بابایی

چکیده

تغییر غلظت اوریک اسید در بدن منجر به مریضی انسان می شود. آملودیپین به عنوان داروی کاهش دهنده فشار خون می تواند منجر به تغییر غلظت اوریک اسید در بدن شود. بنابراین توسعه روشی برای اندازه گیری همزمان آملودیپین و اوریک اسید مفید می باشد. روش های تجزیه متعددی برای تعیین اوریک اسید و آملودیپین معرفی شده اند. لیکن این روش ها ممکن است معایبی نظیر نیاز به آماده سازی نمونه، در بعضی موارد حساسیت یا گزینش پذیری پایین، هزینه بالا و طولانی بودن زمان آنالیز را داشته باشند. بنابراین روشهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری اوریک اسید یا آملودیپین بدلیل مزایای مهمی نظیر هزینه پایین، حساسیت خوب و سرعت بالا مورد علاقه قابل ملاحظه ای قرار گرفته است. برای دست یابی به این مهم، در این تحقیق برای اولین بار از کامپوزیت نانولوله های کربنی مغناطیسی و خاک دیاتومه با توجه به ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد آن ها در اصلاح الکترود خمیر کربن استفاده شده است. الکترود اصلاح شده به عنوان حسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری هم زمان مقادیر کم اوریک اسید و آملودیپین استفاده شده است. بررسی های الکتروشیمیایی به وسیله روش های ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونو آمپرومتری انجام شده است. پارامترهای تجربی موثر بر اندازه گیری شامل نوع بافر، pH محلول و زمان تغلیظ برای حصول شرایط بهینه آنالیز بررسی شده اند. در شرایط بهینه با روش ولتامتری پالس تفاضلی، الکترود نسبت به غلظتهای اوریک اسید و آملودیپین، پاسخ خطی به ترتیب در گستره غلظتی 02 /0 تا 250 میکرو مولار و 04/0 تا 140 میکرو مولار مهیا کرد. حد تشخیص روش برابر 011/0 میکرو مولار برای اوریک اسید و برابر 021/0 میکرو مولار برای آملودیپین بدست آمده است. الکترود اصلاح شده ساخته شده بعنوان اولین حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری همزمان اوریک اسید و آملودیپین ارایه شد. الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری اوریک اسید و آملودیپین در نمونه های ادرار و سرم خون انسان با نتایج رضایت بخشی بکار برده شد.