1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنسور اندازه گیری همزمان سروتنین و لوو دوپا به منظور تشخیص های آزمایشگاهی
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
سنسور الکتوشیمیایی، الکترود اصلاح شده، سروتنین، لوودوپا
سال 1394
پژوهشگران مجید امینی خواه ، علیرضا طاهری ، علی بابایی

چکیده

بیماری پارکینسون نوعی بیماری عصبی است که برای درمان بیماران مبتلا به آن از لوودوپا استفاده می گردد. اما مشکل خاص در این زمینه وجود دارد چرا که در طول درمان با لوودوپا، محتوای سروتنین در پلاکت بیماران پارکینسون کاهش می یابد. همچنین تومورهای مختلف از سیستم سمپاتو آدرنال به وسیله اندازه گیری کاتکول آمین ها و یا متابولیت های آنها در ادرار و خون تشخیص داده می شوند. از این رو، ابداعات و یا توسعه روشهایی برای اندازه گیری همزمان لوودوپا و سروتنین از اهمیت بسیار زیادی در تشخیص های پزشکی برخوردار است. سنسور ارایه شده از جانب ما برای اندازه گیری همزمان دو ماده بیولوژیکی فوق بر اساس اصلاح سطح الکترود های مایع یونی-کربنی با کامپوزیتی ابداعی و با روشهای الکتروشیمیایی (شامل: ولتامتری چرخه هی- پالس تفاضلی) می باشد که این روش در مقایسه با سایر سنسورها (که بر اساس اصلاح کننده های متفاوتی گزارش شده اند) از مزایایی از قبیل پایداری بسیار خوب، حساسیت بالا، گستره خطی وسیع و حد تشخیص پایین برخوردار است.