1403/02/02
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانولوله های کربنی و نانومواد و کاربرد آن ها در اندازه گیری گزینشی مقادیر کم استامینوفن و کدئین در حضور آسکوربیک اسید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استامینوفن، کدئین، آسکوربیک اسید، حسگر الکتروشیمیایی، نانولوله های کربنی
سال 1395
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

بخش اول ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانولوله های کربنی و نانومواد و کاربرد آن ها در اندازه گیری گزینشی مقادیر کم استامینوفن و کدئین در حضور آسکوربیک اسید در بخش اول این پژوهش، از نانوکامپوزیت حاصل از نشاندن نانوذرات مغناطیسی هسته-پوسته اکسیدآهن- مزوپور سیلیس 48 سولفونه بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره ((Fe3O4-MCM-48-SO3H/MWCNTs به عنوان اصلاح کننده در الکترود کربن شیشه ای استفاده شد. این الکترود اصلاح شده به عنوان حسگر جدید برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری کمی استامینوفن و کدئین به کار گرفته شد. بخش دوم ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانولوله های کربنی و نانومواد و کاربرد آن ها در اندازه گیری گزینشی آملودیپین و سروتونین در بخش دوم این پژوهش، از نانوکامپوزیت نانو لوله های کربنی چند دیواره و نانو ذرات مس اکساید و ترکیبات (UVM-7)، با توجه به ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد آنها در اصلاح سطح الکترود ها برای تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری کمی آملودیپین و سروتونین به کار گرفته شد.