1403/01/26
علی بابایی

علی بابایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5442-8123
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56496577600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه الکتروشیمیایی کاربرد حسگر الکترود خمیر کربن اصلاح شده با آهن(+3) در اندازه گیری همزمان مقادیر کم تریپتوفان، اوریک اسید، آسکوربیک اسید
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1387
پژوهشگران علی بابایی

چکیده

ثبت نشده‌است!