1403/03/25
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Investigation of aphids on Rosaceae in Ghamsar region, Kashan Zeynab Maranjian, Alireza Shayestehfar, Seyed Mehdi Talebi, Seyed Nourollah Mousavi (2022)
Detection of Staphylococcus aureus and their toxin genes inhabit on the scorpions surface Mehdi Moradikian, Majid Komijani, Alireza Shayestehfar (2022)
بررسی مورفوبیومتری راسته پس استیگمایان (Ixodida) در مشهد میقان معصومه اکبری، مهدی خدایی مطلق، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی (1400)
بررسی صفات انذازشی جهت تشخیص دوشکلی جنسی عقرب Hottentotta saulcyi شهرام نعمت الهی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو (1398)
مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سلماز باقریان، سمانه انصاری (1397)
تنوع گونهای کنههای دامی در دامداریهای مشهد میقان - شهرستان اراک معصومه اکبری، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مهدی خدایی مطلق، سید مهدی طالبی، علیرضا پسرکلو (1396)
FEEDING BIOLIGY AND FOOD COMPOSITION IN pelophylax ridibundus (PALLAS 1771) IN THE IRANIAN PLATEAU Alireza Pesarakloo, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Masoumeh Najibzadeh, jahanshir shakarami, Alireza Shayestehfar, kami hajighli (2017)
Interactive effects of temperature and food availability on the Marsh Frog (Pelophylax ridibundus) tadpoles in Western Iran Alireza Pesarakloo, Nasrullah Rastegar Puyani, اسکندر Rastegar Poyani, Masoumeh Najibzadeh, Ahmeh Gharezi, Alireza Shayestehfar (2015)
New Record of Mus macedonicus (Petrovet Rui, 1983) of Senejan Village, Arak County, Iran Moazameh Abualhasani, Alireza Shayestehfar, Jamshid Darvish (2015)
Genetic diversity of Rana (Pelophylax) ridibunda and Bufo (Pseudepidalea) viridis in different populations Tayebeh Moslehi, Majid Mahdiyeh, Alireza Shayestehfar, Seyed Mehdi Talebi (2015)
Anuran Study and Identification of Arak County, Markazi, Iran Tayebeh Moslehi, Alireza Shayestehfar, Alireza Pesarakloo (2015)
Freshwater Ciliophora from Tabriz Province Alireza Shayestehfar (2015)
MORPHOLOGICAL STUDIES OF A COPEPOD, PARACALANUS PARVUS FROM BANDAR ABASS Alireza Shayestehfar, Atena Faraji, parastoo montazeran, Soudeh Torabi, Yahya Yavary (2015)
شناسایی خانواده های الرو ماهی درالیه های سطحی آب دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان )اردیبهشت ماه 0931) مریم عباس زاده، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علی سالارپوری، احمد همتا (1393)
Protracheoniscus major (Isopoda: Oniscidea) - a new record from Iran. Alireza Shayestehfar, Y Yavari, A Faraji, S Ansari, Soudeh Torabi (2014)
Infraspecific trichomes variations in Acinos graveolens (M.B.) Link Seyed Mehdi Talebi, Alireza Shayestehfar (2014)
Biosystematic Study of Sphecidae Family in Golpayegan-Isfahan Province, Iran Alireza Shayestehfar, Mitra Noori, Seyed Mehdi Talebi, z moniri (2014)
New data on the Jumping spiders from northeast of Iran (Aranei: Salticidae) Omid Mirshamsi, Alireza Shayestehfar, Soudabeh Mousavi, Ahmad Hamta (2013)
New faunistic records of Salticidae (Aranei) from Khorasan Province of Iran DV Logunov, Omid Mirshamsi, Seyed Mehdi Mousavi, Alireza Shayestehfar (2013)
مژکداران غیر انگلی رودخانه قره کهریز (خشک)، استان مرکزی، ایران علیرضا شایسته فر (مرحوم)، احمد همتا، فرانک و رضا عظیمی و شیرازی (1391)
بررسی تاکسونومیک سخت بالپوشان تاول زا (Coleoptera: Meloidae) در شهرستان اراک، ایران آتنا فرجی، شاهرخ پاشایی راد، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1391)
tibicen haematodes on nitraria schoberi plant in meighan desert,markazi province,iran Alireza Shayestehfar, Majid Mahdiyeh, Y usefi, M Ghalenovi (2012)
بررسی فون زنبورهای زیرخانواده (Hym.: Chrysididae)؛ Chrysidinae در شمال غرب ایران لیلی پوررفیعی، حسینعلی لطفعلی زاده، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مینا رمضانی (1390)
Morphological parameters of scorpion, Buthotus saulcyi in Markazi province of Iran S Aslan Faal, Alireza Shayestehfar, S Mohammadzadeh (2011)
مطالعه انحرافات کروموزوم 15 در مدل انتخابی مبتلا به سرطان اندومتریال آدنوکارسینوما با استفاده از روش FISH احمد همتا، علی رضا شهرجردی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، طاهره نصر آبادی (1390)
Study on morphological parameters of scorpions Mesobuthus eupeus in Markazi Province, Iran S Aslan Faal, S Mohammadzadeh, Alireza Shayestehfar (2010)
مقاله ارائه‌شده
معرفی جنس های جدید شاخه روتیفرا از منابع اب شیرین شهرستان اراک سمانه انصاری، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1392)
cytogenetic analysis of anura of arak county with treating bone marrow cells with colchicine (in vivo) T Moslehi, Alireza Shayestehfar, Majid Mahdiyeh, AR Pesahjou (2013)
اولین گزارش گونه CALYDUS ORNATICOLISS از سخت بال پوشان تاول زا(MELOIDAE) در شهرستان اراک آتنا فرجی، شاهرخ پاشایی راد، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1391)
مطالعه فونیستیک سوسک های تاول زا (coleoptera:meloidae) در شهرستان اراک(ایران،استان مرکزی) آتنا فرجی، شاهرخ پاشایی راد، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1391)
مطالعه بیولوژیکی نماتودای غیر انگلی در 3 سد خاکی کشاورزی اطراف اراک امیر علی محمدی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، فرانک شیرازی (1389)
پیامد ناشی از استفاده نانو ذرات نقره و تأثیر آن بر محیط زیست علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مهسا کریمی (1388)
کتاب
اطلس رنگی ریخت شناسی و تشریح گیاهی زهرا حصارخانی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، عبدالکریم چهرگانی راد (1398)
جانور شناسی ابراهیم چراغی، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1396)
ویراستاری علمی کتاب :جانور شناسی علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1396)
خارپوستان علیرضا شایسته فر (مرحوم)، یحیی یاوری، فرانک شیرازی (1392)
جانور شناسی عملی علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1391)
جانور شناسی هیکمن جمشید درویش، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1386)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی رژیم غذایی وزغ سبز در شهرستان اراک علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو (1401)
مطالعه اکوفونستیکی شته بر روی گیاهان تیره گلسرخیان منطقه قمصر کاشان سید مهدی طالبی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سیدنوراله موسوی، زینب مرنجبان (1399)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1400/03/24 11:56:9 ق.ظ مجید مهدیه، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سیدنوراله موسوی، مبینا صفاری انارکی (1399)
بررسی فونستیک عقرب های کوهدشت مجید کمیجانی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مهدی مرادی کیان (1399)
مطالعه اکوفونستیکی سخت پوستان آب شیرین شهرستان شازند علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو، لیلا طالبی (1397)
مطالعه اکو فونستیکی سخت پوستان آب شیرین منطقه فراهان علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو، رخساره ورورانی فراهانی (1397)
تنوع گونه ای کنه های دامی در منطقه کجور شهرستان نوشهر علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مهدی خدایی مطلق، علیرضا پسرکلو، فاطمه خواجه حسینی (1397)
بررسی اکوفونستیکی عقرب های منطقه قالی کوه از توابع شهرستان علی گودرز علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو، شهرام نعمت الهی (1397)
مطالعه فونستیکی کرم خاکی در شهرستان خمین علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی، زهرا رفیعی (1396)
مطالعه اکوبیوسیستماتیک پروانه های روز پرواز شهرستان خرم آباد علیرضا شایسته فر (مرحوم)، میترا نوری، کلثوم بیرانوندی (1396)
مطالعه وبررسی فونوستیکی شاخه جانوری گردان تنان در شهرستان شازند علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی، مهدیه عباسی (1395)
تنوع گونه ای کنه های دامی در مشهد میقان مهدی خدایی مطلق، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی، معصومه اکبری (1395)
مطالعه اکوبیوسیستماتیکی سخت پوستان میکروسکوپی آب شیرین در استان مرکزی علیرضا شایسته فر (مرحوم)، میترا نوری، عصمت اسکندری (1394)
مطالعه اکوبیوسیستماتیکی مژکداران غیر انگلی آب های شیرین استان مرکزی علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی، پرستو منتظران (1394)
مطالعه فونستیکی راسته کوپپودا در استان قزوین علیرضا شایسته فر (مرحوم)، میترا نوری، سوده ترابی (1393)
مطالعه فونتستیکی ماهیان آب شیرین در شهرستان پلدختر علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی (1393)
مطالعه فونستیکی ماهیان آب شیرین شهرستان پلدختر علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی، سلماز باقریان (1393)
شناسائی بیوسیستماتیک لارو ماهیان سطح زی در آب های دور از ساحل دریای عمان (محدوده استان هرمزگان) احمد همتا، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علی سالاری پور، مریم عباس زاده (1392)
سیستماتیک و پراکنش سوسمار چشم ماری در استان مرکزی نصرالله رستگار پویانی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مجید مهدیه، اعظم فرهادی (1392)
مطالعه فونستیکی شاخه گردان تنان در شهرستان اراک علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سمانه انصاری (1392)
شناسایی جوندگان و مطالعه نقشه پراکندگی آن ها در شهرستان اراک جمشید درویش، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مجید مهدیه، معظمه ابوالحسنی (1392)
شناسایی دوزیستان و مطالعه نقشه پراکندگی آنها در شهرستان اراک علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو، مجید مهدیه، طیبه مصلحی (1392)
برسی بیوسیستماتیکی عنکبوت ها جهنده در استان خراسان رضوی امید میرشمسی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، احمد همتا، سودابه موسوی (1392)
مطالعه استریولوژیکی اثر ویتامین E در جلوگیری از اثرات زیان آور سدیم آرسنیت بر تکامل و ساختمان بیضه رت سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، علیرضا شایسته فر (مرحوم) (1389)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
مطالعه روزانه زوپلانکتون در آب های شیرین شهرستان شازند علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سید مهدی طالبی (1397)
مطالعه اکولوژیکی زوپلانکتون در شهرستان اراک علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سیدنوراله موسوی، علیرضا خدابخشی (1387)