1403/01/26
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اکوفونستیکی سخت پوستان آب شیرین شهرستان شازند
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اکوفونستیکی، سخت پوستان، آب شیرین، شهرستان شازند
سال 1397
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، علیرضا پسرکلو(استاد مشاور)، لیلا طالبی(دانشجو)

چکیده

-------