1403/01/26
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاکسونومیک سخت بالپوشان تاول زا (Coleoptera: Meloidae) در شهرستان اراک، ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
مجله زيست شناسي جانوري تجربي
شناسه DOI
پژوهشگران آتنا فرجی ، شاهرخ پاشایی راد ، علیرضا شایسته فر (مرحوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!