1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جانور شناسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
حانور شناسی، مهره دار، بی مهره، کتاب درسی
سال 1396
پژوهشگران ابراهیم چراغی ، علیرضا شایسته فر (مرحوم)

چکیده

دانش جانور شناسی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین شاخه های علوم زیستی، سبب شناخت ساختار طبیعی بدن موجودات زنده و افزایش درک و فهم انسان از پیچیدگی های جهان خلقت می گردد. ابداع شیوه های نوین در تعیین ساختار مولکولی، ژنتیکی و ریز سنجی افق های جدیدی پیش روی محقق گشوده می شود تا با استفاده از منابع اطلاعاتی پایه قادر به رفع نیازهای بشر شود.